Základní škola a Mateřská škola Mladoňovice

Základní škola a Mateřská škola Mladoňovice je malotřídní škola, jejíž součásti tvoří základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Základní škola se nachází v přízemní budově č. 67 uprostřed obce. Je dvoutřídní s 1. až 5. postupným ročníkem. Škola vzdělává 20 – 30 žáků z obcí Mladoňovice, Dobrá Voda a Slavíkovice.

Ze Slavíkovic dojíždí žáci autobusem. Volný čas po vyučování do odjezdu autobusu mohou strávit ve školní družině. Zde se také nachází školní jídelna.

Projekty školy

Škola realizuje během školního roku množství různých školních projektů. Mezi každoroční dlouhodobě připravované projekty patří Orientační závod ke Dni Země, školní akademie ke Dni matek, vánoční a mikulášská besídka. Některých projektů se účastní i rodiče žáků, děti z MŠ, různé organizace, okolní školy. Velmi úzce spolupracujeme s obecním úřadem. Podílíme se na přípravě programu pro různé akce v obci.

Zúčastnili jsme se projektu EU peníze školám, který nám pomohl oživit výuku a dovybavit třídy počítačovou technikou.

Zatím nespolupracujeme z žádnou organizací ze zahraničí.

Charakteristika pedagogického sboru

Na základní škole vyučuje tříčlenný pedagogický sbor. 2 učitelky jsou plně kvalifikované. Učitelky ovládají minimálně jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Některé učitelky prošly kurzy týmové spolupráce, autoevaluace školy a jsou proškoleny v problematice ochrany při mimořádných situacích a v základech první pomoci. Neustále si doplňujeme znalosti v metodách a formách práce s dětmi.