Výtvarný a keramický kroužek

Tento kroužek je určen pro všechny děti, které rády tvoří, malují, vyrabějí apod. Na kroužku se po týdnu střídají výtvarné a tvořivé aktivity s keramikou. Děti si vyzkouší různé tvořivé aktivity, vyzkouší si práci z různými druhy materiálu a vyrobí si tak spoustu dekorací. Dále si vyzkouší práci  s hlínou, modelování, tvoření z plátů či glazování.

Kroužek je veden pod DDM Jemnice.

Výtvarný a keramický kroužek se koná pravidelně ve čtvrtek od 13:30 do 14:30. Vždy po týdnu se střídá výtvarný kroužek s keramikou. Vedoucí výtvarného kroužku je Sabina Mácová a keramiku vede Mirka Solanská.

Taneční kroužek

Na kroužku se děti naučí jednoduché taneční choreografie na známé písničky, budou si rozvíjet rytmiku a pohybové dovednosti.

Taneční kroužek je veden pod DDM Jemnice, a probíhá pravidelně každý čtvrtek v době 15:00—16:00. Vedoucí kroužku je Simona Tříletá.

Hravá angličtina

Na kroužku se hravou a zábavnou formou děti naučí základní slovní zásobu a používání základních větiček, spolu s anglickými písničkami a básničkami.

 

Kroužek se koná pravidelně v úterý od 15:00 do 16:00. Lektrokou je Simona Tříletá.

Čtenářský kroužek

Kroužek se zaměřuje na čtení liturgických textů. Scházíme se s dětmi nepravidelně cca 2 krát týdně po vyučování. Děti se připravují na veřejné čtení při čtvrteční mši v Mladoňovicích nebo ve Slavíkovicích.

Náboženství

Náboženství je nepovinný předmět. Jeho náplní je učit se dívat kolem sebe, objevovat dobro i krásu v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky smyslu života, poznávat Boha a chovat se tak, aby nám všem bylo spolu dobře.

V roce 2023/2024 je vyučováno náboženství ve středu. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin.

1. skupina – příprava na první svaté přijímání - od 11:50 do 12:35
2. skupina – ostatní žáci - od 12:45 do 13:30