Základní škola

ZŠ a MŠ Mladoňovice, Mladoňovice 67, 675 32 Třebelovice

ID datové schránky: 7viu87y

skola@zsmladonovice.cz
568 443 029
778 734 781

Dozorový úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha

+420 234 665 111
posta@uoou.cz

  • Ing. Mgr. Jana Šimková - ředitelka a učitelka I. třídy
  • Mgr. Ivana Tesařová - učitelka
  • Bc. Renata Baštářová - učitelka, asistentka, vychovatelka ŠD
  • Mgr. Sabina Mácová - učitelka
  • Ivana Boudná - školnice
  • Vladimíra Svobodová - asistentka, vychovatelka ŠD