Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 28. 6. 2024 jsme ukončili školní rok 2023/2024. Rozdali jsme vysvědčení i odměny za sběr papíru a oleje. Rozloučili jsme se také se šesti žáky páté třídy, které čeká od září nová výzva. My jim do této nové etapy života přejeme mnoho štěstí a úspěchů při studiu i v osobním životě.

 

Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny. :)

Dopravní soutěž

V pátek 3. 5. 2024 proběhla v Moravských Budějovicích soutěž Mladých cyklistů. I za naši školu se zúčastnilo čtyřčlenné družsvo, složené za žáků 4. a 5. ročníku. Soutěžící absolvovali jízdu na dopravním hřišti, jízdu zručnosti a napsali si test z pravidel silničního provozu a první pomoci. Naše škola si ze soutěže odvezla pěkné páté místo.

Děkujeme našim žákům za vzornou účast :).

Orientační závod

V úterý 30. 4. 2024 jsme již tradičně uspořádali orientační závod. Ráno se na trať dlouhou asi 7,5 km vydalo 5 smíšených týmů. Závod byl napínavý až do úplného konce. V cíli si děti opékly párky a předávaly se diplomy i s odměnami. Počasí nám přálo, trať byla dlouhá a pustili se do ní úplně všichni, i ti nejmaldší, tak jsme vše zdárně zvládli!

Jsme cyklisté!

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 absolvovali žáci čtvrtého a pátého ročníku výuku na Dopravním hřišti v Moravských Budějovicích. Zde úspěšně složili test z teoretické části, a také zvládli praktickou část zkoušky- jízdu na kole. Všichni si tak odvezli domů průkaz cyklisty.

Návštěva Jemnice

V pondělí 15. 4. 2024 se žáci čtvrtého a pátého ročníku vydali na Den otevřených dveří na Základní školu v Jemnici. Zde si za doprovodu dvou žáků devátého ročníku prošli celou školu, podívali se do odborných učeben a také měli možnost nahlédnout do výuky některých tříd 1. i 2. stupně.

Děkujeme za možnost prohlédnout si školu a doprovodu za úžasný výklad a zodpovězení všech otázek.

Březen - Měsíc knih a internetu

I my jsme slavili Měsíc knih a internetu. A jak?

Druháci a třeťáci si nejprve povídali o tom, co je to kniha, jak se o ni starat či jaký je rozdíl mezi ilustrátorem a spisovatelem. Následovala beseda o nejoblíbenějších knihách, kdy si každý donesl tu svou nejoblíbenější a představil ji spolužákům. Společnými silami jsme poté vytvořili velký plakát „Dům plný nej o knihách“. Zaměřili jsme se na historii, výrobu knih až po dnešní bestsellery. Závěr těchto hodin jsme ukončili výrobou vlastních záložek do knih.

Starší žáci využili digitálních technologií. Čtvrťáci se zamysleli nad tématem „K čemu nám knihy slouží“. Každý z nich vytvořil velmi zajímavou myšlenkovou mapu se skvělými nápady. Páťáci pak pracovali na vlastních mini knihách, kdy se podrobněji zaměřili na spisovatele H. CH. Andersena.  Do svých prací zahrnuli mimo jiné životopis, charakteristiku vybraných děl a využili i alternativních metod, jako metody pětilístku.

Všichni společně jsme pak navštívili místní knihovnu, kde jsme si prohlédli nabízené knihy a někteří žáci se taktéž stali novými členy knihovny.

Návštěva firmy SWN Moravia

Ve středu 28. 2. 2024 jsme měli možnost navštívit místní firmu SWN Moravia, která se specialuzuje na výrobu schodišť. Byli jsme seznámeni s procesem výroby schodišť - od jejich počátečního návrhu, přes výrobu až ke konečnému sestavení. Mohli jsme nahlédnout do všech částí firmy - kovodílny i dřevodílny, lakovny či balírny. Moc děkujeme za možnost nahlédnout, jak proces výroby schodů probíhá.

Karneval ve škole

V pátek 23. 2. bylo u nás ve škole živo a veselo! Děti i paní učitelky se převlékly do různých masek a kostýmů. Karnevalové dopoledne začalo jejich promenádou. Nejoriginálnější bytosti byly odměněny diplomem a sladkostí. Ale i ostatní dostaly drobnou sladkost a diplom za účast. Následně jsme si všichni zatancovaly a děti si zahrály různé hry.

Třída starších žáků si pro nás připravila fotokoutek i s nejrůznějšími rekvizitami, který jsme si moc užily. Snad každý se zde na památku letošního karnevalu nechat vyfotit. 

 

Karnevalový rej jsme si všichni moc užily a už teď se těšíme na další společně akce.