Tříkrálová sbírka

V sobotu 13. 1. 2024 chodily skupiny "králů" po koledě v Mladoňovicích a Dobré Vodě. Role králů se opět po roce ujali žáci naší školy. Ke koledě přidali i přání všeho dobrého do nového roku. Získané prostředky pomohou statisícům lidí v nouzi.

Všem občanům děkujeme za jejich štědrost.