Adaptační den

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 jsme všichni společně vyrazili na adaptační den. Hned ráno jsme se vydali do nedalekého tábora k Hornicím, kde jsme si rozdělali oheň a opekli si párečky.Smyslem tohoto dne bylo, aby naši noví prvňáčci lépe poznali starší spolužáky. Společně jsme si tak užili krásné a slunečné dopoledne, a s úsměvem na tváři jsme se vraceli zpět do školy. Teď se již těšíme na vše nové, co se letos naučíme a poznáme.